0
ارسال شده در

کارتن کیوی

ساختارفیزیکی کارتن کیوی: کارتن کیوی اولین مورد مهم در کارتن های میوه و تره بار ساختارفیزیکی کارتن می باشد. وظیفه سالم رسیدن بار به مقصد را  ساختار فیزیکی کارتن را برعهده دارد به عنوان مثال از له [...]