0

بسته بندی خرما

باید محصول در در جعبه­ هایی مخصوص بسته بندی خرما  بسته بندی شود که اندازه آنها مناسب پالت های به کار رفته باشد . تا  فضای موجود در ماشین بارگیری به هدر نرود. این نوع محصولات را در کانتینرها [...]